Detudom Charcoal Group

Detudom Charcoal Group เราเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ส่งออกถ่านไม้ยูคาลิปตัสคุณภาพดี
ทั้งถ่านไม้ธรรมชาติ 100% และ ถ่านอัดแท่ง ปราศจากการใช้สารเคมีอันตรายจึงไม่เกิดมลพิษทั้งขั้นตอนการผลิตและการนำไปใช้งาน
เราใช้กรรมวิธีในการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลโดยการนำไม้ยูคาลิปตัสที่ได้อายุและขนาดที่เหมาะสมเข้าไปอบในเตาอิฐที่อุณหภูมิสูงสุด
กว่า 500 องศา มีการควบคุมอุณหภูมิ และด้วยสภาวะออกซิเจนที่ไม่เพียงพอจะทำให้ถ่านไม้ที่ได้จากการอบนั้นเป็นถ่านไม้คุณภาพดี
เหมาะสาหรับนำไปใช้งานที่หลากหลาย ทั้งเรื่องปิ้ง ย่าง หุง ต้ม หรือทาบาร์บิคิว สาหรับทั้งธุรกิจร้านอาหารหรือใช้งานในครัวเรือน
หรือแม้แต่การใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความร้อนสูงอย่างอุตสาหกรรมเหล็กหรือในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ก็สามารถเลือก
ใช้ถ่านคุณภาพดีที่ผลิตจากไม้ยูคาลิปตัสของเราได้เช่นกัน ปัจจุบันโรงงานของเดชอุดมชาร์โคลมีกาลังการผลิตถ่านไม้
มากถึง 550 ตันต่อเดือน การผลิตถ่านไม้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศนั้นที่มีอย่างต่อเนื่องตลอดปีได้โดยไม่มีปัญหา